Het Klachtenloket Openbaar Vervoer is er  

Het Klachtenloket Openbaar Vervoer is er  

Het Klachtenloket Openbaar Vervoer is er

 

 

Vanaf 1 januari 2023 faciliteert De Geschillencommissie het Klachtenloket Openbaar Vervoer. Dit Klachtenloket is er voor iedereen die een klacht heeft over de dienstverlening van een OV-bedrijf. Voorheen was dat mogelijk bij de OV Ombudsman.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onderzoek gedaan naar de versterking van de onafhankelijke positie van de huidige OV Ombudsman. De voorkeursvariant uit het rapport is om de OV Ombudsman te ontvlechten van Rover en in te bedden bij De Geschillencommissie. Bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, ressorterend onder De Geschillencommissie, kunnen reizigers én vervoerders al ruim 30 jaar terecht met klachten over het openbaar vervoer. De Commissie doet een bindende uitspraak.

 

Met de komst van het Klachtenloket bij De Geschillencommissie wordt voorzien in een gelijkwaardige, eenduidige en onafhankelijke klachtenbehandeling en is zowel de klacht- als de geschiloplossing ondergebracht in één instituut. Mocht onverhoopt de klacht niet worden opgelost bij het Klachtenloket Openbaar Vervoer, dan kan een geschil vervolgens op laagdrempelige wijze worden ingediend bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.

 

Wij willen reizigers en vervoerders zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom willen wij u verzoeken uw communicatie waarin u verwijst naar de OV Ombudsman te wijzigen naar het Klachtenloket Openbaar Vervoer.

 

Het Klachtenloket is vanaf 1 januari 2023 laagdrempelig en eenvoudig bereikbaar via de website www.klachtenloket-openbaarvervoer.nl. Hier vindt de lezer specifieke informatie over het indienen van een klacht en op welke wijze deze door onafhankelijke medewerkers wordt behandeld.

Via het directe telefoonnummer 0900-8102 worden – vanaf bovengenoemde datum – zowel reizigers als vervoerders informatie, advies, bemiddeling en/of mediation aangeboden.

 

Bestuur
Bestuur

Geef een reactie

Mogelijk gemaakt door WordPress | Theme: Chilly door SpiceThemes