Over de Seniorenraad Kerkrade

De Seniorenraad Kerkrade adviseert de gemeente Kerkrade en (gezondheids)zorg- en welzijnsinstellingen over zaken in het algemeen die ouderen aangaan.

De Seniorenraad is dan ook hét overlegplatform van ouderenorganisaties met de gemeente en instellingen zoals de MeanderGroep Zuid-Limburg, Impuls, Zuyderland Medisch Centrum en de HOZL(Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg).

Er wordt overlegd over huisvesting, (gezondheids-)zorgvoorzieningen, vervoer, dagopvang, activiteiten, veiligheid in en om de woning, over kwesties als subsidies en financiële voorzieningen, voorlichting en informatie.

De Seniorenraad wil het aanbod voor ouderen optimaal afstemmen op de behoefte, zorgen voor een betere positie van ouderen in de Kerkraadse gemeenschap en (meer) inspraak in het beleid, door:

  • Het werk van de ouderenorganisaties die in de stad en wijken actief zijn te ondersteunen
  • Beleidsontwikkelingen -op landelijk, provinciaal en lokaal niveau te volgen
  • Ouderenparticipatie te stimuleren op terreinen waarbij ouderenbelangen gemoeid zijn
  • Samen met de aangesloten organisaties te zorgen voor een leefbare woonomgeving, waardoor ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen
  • Deel te nemen aan overlegstructuren in Kerkrade

Om de belangen van ouderen zo goed mogelijk te behartigen is de Seniorenraad Kerkrade niet alleen afhankelijk van de inbreng en de werkzaamheid van haar leden. Ook de ouderen in Kerkrade kunnen zaken waarvan zij vinden dat die de aandacht van de Seniorenraad verdienen aankaarten bij de Seniorenraad.

 

 

25 jarig jubileum in 2018

In 2018 bestond de Seniorenraad Kerkrade 25 jaar. Een mooie gelegenheid om de aandacht te vestigen op de senioren in onze stad, waar ± 11.000 65-plussers wonen. Wij deden dit in de vorm van het symposium “Vitaal oud worden? Dat kan in Kerkrade!” op 27 september 2018 in het cultuurcentrum HuB te Kerkrade. De term vitaliteit wordt vandaag de dag steeds vaker in verband gebracht met een gezonde levensstijl en met zo lang mogelijk gezond blijven.

Belangrijk, maar moeilijk te beantwoorden is hierbij de vraag hoe senioren, ook met beperkingen, zelf een bijdrage kunnen leveren aan het vitaal ouder worden. En hebben zij wellicht behoefte aan ondersteuning? Tijdens het symposium werd naar vitaliteit gekeken vanuit de verschillende perspectieven.