Het Bestuur

De leden van het bestuur worden benoemd door de raad. Naast een onafhankelijk voorzitter kan de Raad ook een aantal leden benoemen die niet beschikken over een achterban. Het aantal bestuursleden bedraagt maximaal 14.

Een aantal bestuursleden wordt op voordracht van diverse Kerkraadse ouderenorganisaties benoemd.

Dit zijn:

 • De afdeling Kerkrade van de KBO
 • De Centrale voor Ouderen Kerkrade
 • FNV Parkstad Limburg
 • Het Ouderen Overleg van Impuls
 • Onafhankelijke leden

 

Draagvlak

Door haar samenstelling heeft de Raad een breed draagvlak in Kerkrade en een goed beeld van de knelpunten. Naast hun werk als bestuurslid hebben de leden van de Raad vaak zitting in diverse stuur- en of werkgroepen zoals het Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade, de Cliƫntenraad Werk en Inkomen, de drie Kerkraadse bewonersplatforms of de klankbordgroep van Omnibuzz (doelgroepenvervoer).

 

Bestuursleden

 • Wim Beulen
 • Jo Boss
 • Carietha Hochstenbach
 • John Huijnen
 • Margriet van Leusen (voorzitter)
 • Jo Linders (vicevoorzitter)
 • Thea Lurken-Ploum (penningmeester)
 • Guus Mouwen (secretaris)
 • Marianne Pantus-Peters
 • Truus Ploum-Cools
 • John Smeets
 • Piet Schepers