Koninklijke Onderscheiding voor onze voorzitter Margriet van Leusen

Koninklijke Onderscheiding voor onze voorzitter Margriet van Leusen

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw van Leusen

Mevrouw M.W. (Margriet) van Leusen – Michorius (72 jaar) heeft op 1 oktober uit handen van mevrouw Petra Dassen-Housen, burgemeester van Kerkrade, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Vanwege haar jarenlange actieve betrokkenheid als vrijwilliger voor de Kerkraadse gemeenschap en haar inzet voor verschillende maatschappelijke organisaties. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw van Leusen staat bekend als een bijzonder betrokken persoon bij het wel en wee van de inwoners van Kerkrade en in bijzonder van de inwoners die in een zwakke positie verkeren. Ze is enthousiast, zeer gemotiveerd, werkt hard en doet wat ze beloofd.

Begin 2007 is het WMO-platform Kerkrade opgericht. Dit platform is in december 2019 omgezet in de stichting Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning. Vanaf de start is mevrouw van Leusen lid en vicevoorzitter. Ze neemt de advisering voor haar rekening tijdens overleggen met ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van Kerkrade.

Sinds september 2009 is mevrouw van Leusen lid van de Stichting Seniorenraad Kerkrade. Eind 2011 werd zij benoemd tot vice-voorzitter van deze stichting, die gevraagd en ongevraagd advies geeft over ouderenbeleid aan de gemeente Kerkrade en maatschappelijke organisaties. Vanaf juli 2019 vervult zij de rol van voorzitter.

Vanaf 2009 is zij lid van de Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid. In de werkgroep wonen, welzijn en zorg adviseert zij de beleidsgroep ouderenbeleid Tweede Kamer.

In 2012 heeft er een buurtonderzoek plaatsgevonden waarbij het onderwerp ‘eenzaamheid’ laag scoorde. Hierop werd door de Seniorenraad gereageerd en een buurtschouw georganiseerd. Mevrouw van Leusen was één van de kartrekkers van dit initiatief en de invulling hiervan. Dit was de start van Bewonersinitiatief op de Bossen (BIB). Met projecten op het terrein van leefbaarheid, ontmoeting, groenvoorziening en de verbinding tussen jong en oud met als doel de leefbaarheid in de wijk een positieve impuls te geven. Tijdens alle evenementen is zij  aanwezig en actief als vrijwilliger. Daarnaast is zij secretaris van dit bewonersinitiatief.

Sinds 2019 is mevrouw van Leusen voorzitter van de Federatie Seniorenraden Parkstad Limburg.

Sinds eind 2019 is zij betrokken bij het programma Ouderenzorg in de Mijnstreek van Burgerkracht Limburg. Vanaf 2020 is zij actief in de projectgroep en van daaruit in de deelprojecten ‘Casemanagement’ en ‘Zo Thuis Mogelijk’.

Alle activiteiten en werkzaamheden van mevrouw van Leusen zijn van grote waarde. Haar luisterend oor, goede kijk op wat er leeft en speelt onder ouderen in de Mijnstreek, positief kritische opstelling en constructieve opstelling met oog voor diverse belangen is zij een zeer gewaardeerd vrijwilliger.

Bron: Gemeente Kerkrade

Bestuur
Bestuur

Geef een reactie

Mogelijk gemaakt door WordPress | Theme: Chilly door SpiceThemes