Over de seniorenraad


De Seniorenraad Kerkrade is een in 1993 opgerichte stichting. 26% van de bevolking in Kerkrade is 65 jaar of ouder. Een grote groep dus, met eigen wensen en problemen, die behoefte hebben aan specifieke belangenbehartiging. De Seniorenraad is hiertoe het platform bij uitstek.

 

Belangenbehartiger van ouderen in Kerkrade


De Seniorenraad Kerkrade adviseert de gemeente Kerkrade en (gezondheids)zorg- en welzijnsinstellingen over zaken in het algemeen die ouderen aangaan.

De Seniorenraad is dan ook hét overlegplatform van ouderenorganisaties met de gemeente en instellingen zoals de MeanderGroep Zuid-Limburg, Impuls, Zuyderland en de Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg.

Lees verder ….

Het bestuur


De leden van het bestuur worden benoemd door de raad. Naast een onafhankelijk voorzitter kan de Raad ook een aantal leden benoemen die niet beschikken over een achterban.

Het aantal bestuursleden bedraagt maximaal 14. Een aantal bestuursleden wordt op voordracht van diverse Kerkraadse ouderenorganisaties benoemd.

Lees verder ….

 

Betrokken projecten

De Seniorenraad Kerkrade is betrokken bij verschillende projecten:

 

Vitaal oud worden in Kerkrade, kan dat?

Symposium 2018: de term vitaliteit wordt vandaag de dag steeds vaker in verband gebracht met een gezonde levensstijl en met zo lang mogelijk gezond blijven. Lees verder …

Oud worden in eigen huis, ook in Kerkrade.

Aan oudere huiseigenaren advies geven over de mogelijkheden om met kleine aanpassingen langer zelfstandig en veilig thuis te kunnen blijven wonen. Lees verder …

Kerkrade in balans valpreventie.

In samenwerking met professionele organisaties worden vrijwilligers geschoold, om actief het valrisico bij ouderen op te sporen. Lees verder …

 

Laatste nieuws

Protestmars Ziekenhuis Parkstad 15 juni

Oproep Protestmars Ziekenhuis Parkstad op de Haag 15 juni. Het is van cruciaal belang dat we op 15 juni met ...

Kaffieëklatsj mit d’r Jo: komt u ook?

Kaffieëklatsj mit d’r Jo vindt elke eerste maandagmiddag van de maand plaats, telkens op een andere locatie onder het genot ...

Koninklijke Onderscheiding voor onze voorzitter Margriet van Leusen

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw van Leusen Mevrouw M.W. (Margriet) van Leusen - Michorius (72 jaar) heeft op 1 oktober uit ...